پنل های پیامکی لیموشیرین

پلن پایه

تومان 34
000
300 پیامک رایگان
 • خط 5000 اختصاصی
 • تعرفه پیامک 15.3 تومان

پلن اقتصادی

تومان 60
000
۸۰۰پیامک هدیه
 • خط 5000 اختصاصی
 • تعرفه پیامک 15.3 تومان
 • وب سرویس
 • جدیدترین بانک موبایل اصناف ، مناطق ، جنسیتی ، سنی ، ارسال BTS

پلن شرکتی

تومان 150
000
۱۲۰۰پیامک هدیه
 • خط 5000 اختصاصی
 • تعرفه پیامک 14.6 تومان
 • وب سرویس
 • جدیدترین بانک موبایل اصناف ، مناطق ، جنسیتی ، سنی ، ارسال BTS
پرفروش

پلن تجاری

تومان 250
000
۲۰۰۰پیامک هدیه
 • خط 5000،021 اختصاصی
 • تعرفه پیامک 13.6 تومان
 • وب سرویس
 • قابلیت ایجاد کارمند
 • جدیدترین بانک موبایل اصناف ، مناطق ، جنسیتی ، سنی ، ارسال BTS

آموزش ویدیویی کار با پنل پیامکی