پلان های پشتیبانی وب سایت

0334 459 0901

یکی از معایب نبودن پشتیبان متخصص و ماهر برای وب سایت  نداشتن زمان و دانش کافی برای بروزرسانی های مورد نیاز افزونه ها، قالب و  تولید محتوی قوی و مورد تایید گوگل با رعایت سئوی پیشرفته بهمراه لینک گذاری مناسب در محتوی و جمله بندی مناسب وب و alt گذاری  و فشرده سازی تصاویر و اسکریپتها و فایلهای css بکار رفته در وب سایت است. لیمو شیرین با نیروهای متخصص و خلاق پشتیبانی محتوی و سئوی کسب و کارها خصوصا کسب و کار های نوپا بعهده گرفته و تا موفقیت کامل همراهی میکند  زمانی که سایت خود را به یک تیم متخصص و با تجربه می سپارید; می توان مطمئن بود که تمام کار ها بدرستی و به موقع انجام خواهد شد بدون اینکه هزینه گزافی را متوجه کسب و کار شما کند.

یکی از معایب نبودن پشتیبان متخصص و ماهر برای وب سایت  نداشتن زمان و دانش کافی برای بروزرسانی های مورد نیاز افزونه ها، قالب و  تولید محتوی قوی و مورد تایید گوگل با رعایت سئوی پیشرفته بهمراه لینک گذاری مناسب در محتوی و جمله بندی مناسب وب و alt گذاری  و فشرده سازی تصاویر و اسکریپتها و فایلهای css بکار رفته در وب سایت است. لیمو شیرین با نیروهای متخصص و خلاق پشتیبانی محتوی و سئوی کسب و کارها خصوصا کسب و کار های نوپا بعهده گرفته و تا موفقیت کامل همراهی میکند  زمانی که سایت خود را به یک تیم متخصص و با تجربه می سپارید; می توان مطمئن بود که تمام کار ها بدرستی و به موقع انجام خواهد شد بدون اینکه هزینه گزافی را متوجه کسب و کار شما کند.

plan -A

$ 500
000
ماهیانه
 • محتوی گذاری 10 صفحه
 • عکس برای 10 محتوی
 • ساخت 10 فرم
 • سئو 10 صفحه
 • برقراری امنیت سایت
 • مشاوره تبلیغات

plan - B

$ 1000
000
ماهیانه
 • محتوی گذاری 30 صفحه
 • عکس برای 30 محتوی
 • ساخت 30 فرم
 • سئو 30 صفحه
 • برقراری امنیت سایت
 • مشاوره تبلیغات
پرفروش

plan - C

$ 1500
000
ماهیانه
 • محتوی گذاری 50 صفحه
 • عکس برای 50 محتوی
 • ساخت 50 فرم
 • سئوی 50 صفحه
 • برقراری امنیت سایت
 • مشاوره تبلیغات

plan -D

$ 2000
000
ماهیانه
 • محتوی گذاری 100 صفحه
 • عکس برای 100 محتوی
 • ساخت 100 فرم
 • سئو 100 صفحه
 • برقراری امنیت سایت
 • مشاوره تبلیغات

plan - E

$ 3000
000
ماهیانه
 • محتوی گذاری 150 صفحه
 • عکس برای 150 محتوی
 • ساخت 150 فرم
 • سئو 150 صفحه
 • برقراری امنیت سایت
 • مشاوره تبلیغات
پرفروش

plan - F

$ 4000
000
ماهیانه
 • محتوی گذاری 220 صفحه
 • عکس برای 220 محتوی
 • ساخت 220 فرم
 • سئوی 220 صفحه
 • برقراری امنیت سایت
 • مشاوره تبلیغات

پلان های پشتیبانی

0334 459 0901

یکی از معایب نبودن پشتیبان متخصص و ماهر برای وب سایت  نداشتن زمان و دانش کافی برای بروزرسانی های مورد نیاز افزونه ها، قالب و  تولید محتوی قوی و مورد تایید گوگل با رعایت سئوی پیشرفته بهمراه لینک گذاری مناسب در محتوی و جمله بندی مناسب وب و alt گذاری  و فشرده سازی تصاویر و اسکریپتها و فایلهای css بکار رفته در وب سایت است. لیمو شیرین با نیروهای متخصص و خلاق پشتیبانی محتوی و سئوی کسب و کارها خصوصا کسب و کار های نوپا بعهده گرفته و تا موفقیت کامل همراهی میکند  زمانی که سایت خود را به یک تیم متخصص و با تجربه می سپارید; می توان مطمئن بود که تمام کار ها بدرستی و به موقع انجام خواهد شد بدون اینکه هزینه گزافی را متوجه کسب و کار شما کند.

plan -A

$ 500
000
ماهیانه
 • محتوی گذاری 10 صفحه
 • عکس برای 10 محتوی
 • ساخت 10 فرم
 • سئو 10 صفحه
 • برقراری امنیت سایت
 • مشاوره تبلیغات

plan - B

$ 1000
000
ماهیانه
 • محتوی گذاری 30 صفحه
 • عکس برای 30 محتوی
 • ساخت 30 فرم
 • سئو 30 صفحه
 • برقراری امنیت سایت
 • مشاوره تبلیغات
پرفروش

plan - C

$ 1500
000
ماهیانه
 • محتوی گذاری 50 صفحه
 • عکس برای 50 محتوی
 • ساخت 50 فرم
 • سئوی 50 صفحه
 • برقراری امنیت سایت
 • مشاوره تبلیغات

plan -D

$ 2000
000
ماهیانه
 • محتوی گذاری 100 صفحه
 • عکس برای 100 محتوی
 • ساخت 100 فرم
 • سئو 100 صفحه
 • برقراری امنیت سایت
 • مشاوره تبلیغات

plan - E

$ 3000
000
ماهیانه
 • محتوی گذاری 150 صفحه
 • عکس برای 150 محتوی
 • ساخت 150 فرم
 • سئو 150 صفحه
 • برقراری امنیت سایت
 • مشاوره تبلیغات
پرفروش

plan - F

$ 4000
000
ماهیانه
 • محتوی گذاری 220 صفحه
 • عکس برای 220 محتوی
 • ساخت 220 فرم
 • سئوی 220 صفحه
 • برقراری امنیت سایت
 • مشاوره تبلیغات