معرفی قالب های ثبت شرکت در گرجستان

ثبت شرکت

معرفی قالب های ثبت شرکت در گرجستان :کشور گرجستان یکی از مهمترین کشورهای اوراسیایی می باشد که در نقطه عطف دو قاره اروپا و آسیا واقع گردیده است. این کشور از غرب به دریای سیاه، از شمال به کشور روسیه، از جنوب به کشورهای ترکیه و ارمنستان و از جنوب شرقی به کشور آذربایجان می رسد و پایتخت آن شهر زیبای تفلیس است. از این شهر که یکی از پهناورترین شهرهای گرجستان نیز می باشد به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و انجام مراودات تجاری بیشمار با نام جاده ابریشم یاد می شود.

همچنین علاوه بر امتیاز جغرافیایی، این کشور دارای آب و هوا و شرایط مساعدی برای کشاورزی و دامپروری می باشد بطوریکه یک سوم درآمد این کشور از صنعت کشاورزی و دامپروری است. همچنین دولت این کشور جهت تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این بخش، فعالیت در این زمینه را معاف از مالیات اعلام نموده است.

همچنین کشور گرجستان در بخش گردشگری نیز پیشرفت های بسیاری داشته است و هر ساله سود سرشاری از این راه کسب می نماید.

تمامی این موارد باعث شده است تا توجه سرمایه گذاران خارجی از جمله ایرانیان به سرمایه گذاری و راه اندازیه کسب و کار در این کشور جلب شود. سیاست ها و قوانین جدید این کشور نیز در جهت توسعه سرمایه گذاری خارجی و آزاد سازی اقتصادی برای اتباع و سرمایه گذاران خارجی حق مالکیت بر اموال منقول و غیر منقول با ارائه اسناد مثبته و انتقال هر مقدار ارز حاصل فعالیت اقتصادی را امکان پذیر نموده است. به همین دلیل است که گرجستان در سال 2010 میلادی در رتبه یازدهم سهولت در سرمایه گذاری در میان کشورها قرار گرفت. معرفی قالب های ثبت شرکت در گرجستان

ثبت شرکت در گرجستان

ثبت شرکت در گرجستان یکی از بهترین و مطمئن ترین راهها برای راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری در این کشور می باشد. حال باید دید که چه قالب هایی در این کشور قابل ثبت می باشند:

شرکت با مسئولیت محدود (Limited Liability company (LLC

در ابتدا می بایست اشاره نمود که قالبی که به شرح آن خواهیم پرداخت یکی از پر مخاطب ترین قالب های قابل ثبت در کشور گرجستان است و اکثر شرکت ها در این کشور در این قالب به ثبت می رسند.
این شرکت می تواند به صورت فردی یا با دیگر شرکاء به ثبت برسد و مسئولیت افراد در این نوع شرکت محدود به دارایی های شرکت می باشد. سرمایه در این شرکت به سهام تقسیم شده است با این تفاوت از شرکت های سهامی رایج در ایران که سهام جدید در این شرکت صادر نمی گردد.
تمامی موارد تعیین کننده در این نوع شرکت مانند حقوق و تعهدات شرکا، توزیع اولیه سهام شرکا، حق رأی و توزیع سود و زیان شرکا متناسب با سهام آنها در اساسنامه اشاره می گردد و در صورت نیاز اساسنامه با رعایت قوانین قابل تغییر می باشد.

شرکت سهامی خاص JSC )  Joint stock company ) 

شرکت دیگری که در کشور گرجستان می توان به ثبت رساند شرکت سهامی خاص می باشد. در این نوع شرکت سرمایه آن به مقادیر اسمی مساوی تقسیم شده است که سهام نام دارد. در اصل این سهام به عنوان یک وثیقه تلقی می شود که ضمانت کننده مطالبات یک سهامدار در ارتباط با دارایی شرکت سهامی، حقوق و تعهدات سهامداران نسبت به یکدیگر می باشد. در این نوع شرکت نیز میزان تعهدات شرکاء نسبت به دیون احتمالی شرکت محدود به دارایی شرکت است.

شركت هلدینگ بین المللی سهامی عام JSC ) International Holding)

شرکت های هلدینگ در گرجستان مانند نمونه های مشابه خود در سراسر جهان، شرکت های سرمایه گذاری هستند که به عنوان شرکت مادر در زمینه های متفاوتی سرمایه گذاری و کسب سود می نمایند.
سرمایه این نوع شرکت به مقادیر اسمی بین هیات مدیره تقسیم می شود. این سهام در ارتباط با دارایی شرکت هلدینگ، حقوق و تعهدات شرکت در قبال سهامداران می باشد. در این نوع شرکت نیز تعهدات شرکاء در مقابل دیون شرکت محدود به دارایی شرکت می باشد.

مشارکت عمومی General Participation ) GP )

در شرکت های مشارکت عمومی ممکن است چندین شریک در قالب یک مجموعه فعالیت های مستقلی داشته باشند. در این نوع شرکت شرکاء اصلی در مقابل تمامی دیون احتمالی شرکت شخص به شخص مسئول هستند.

شراکت تجاری Business Partner )  BP )

شرکت های تجاری از دو شریک یا بیشتر تشکیل می گردد که این شرکاء می توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند و مسئولیت آنها در مقابل بدهکاران تقسیم می گردد و نامحدود می باشد. مسئولیت شرکاء نیز در مقابل یکدیگر در قالب یک تفاهم نامه قانونی تعیین و تنظیم می گردد.

مشارکت محدود Limited Partnership )  LP )

در این نوع شرکت نیز ممکن است افراد بصورت مشترک و در قالب یک مجموعه فعالیت های متفاوت و مستقلی داشته باشند و تفاوت آن با قالب قبلی در این است که در این نوع شرکت دو نوع شریک وجود دارد؛ شرکاء محدود که به میزان سرمایه اولیه خود در شرکت مسئولیت دارند و شرکاء اصلی که در مقابل دیون احتمالی شرکت مسئولیت کامل دارند.

تعاونی Cooperative )  CO )

شرکت های تعاونی در کشور گرجستان با هدف توسعه امور مشترک المنافع و افزایش سود بین اعضاء تشکیل می گردد. هدف از تشکیل این نوع شرکت در واقع دستیابی به سود نیست و اهدافی گروهی و تیمی را دنبال می نماید. مشئولیت شرکاء این نوع شرکت نیز در مقابل طلبکاران تنها به میزان سرمایه اولیه می باشد.

کارآفرین فردی Individual entrepreneur )  IE )

این نوع کسب و کار در کشور گرجستان مخصوص افرادی است که در قالب به عنوان یک شخص حقیقی فعالیت های کار آفرینی دارند. این افراد شخصا در مقابل تعهدات مجموعه خود مسئول می باشد.

موسسه حقوقی لیموشیرین جهت انجام انواع امور ثبتی در خدمت شما عزیزان می باشد.

مطالب دیگر