لیست قیمت طراحی سایت

plan - B

پلن ویژه تجاری
T 3.500 یکبار
  • هاست 10 گیگابایت
  • تغییرات در قالب
  • ویرایش و شخصی سازی
  • لوگو و بنر
  • SEO
ویژه برند سازی

plan - A

ویژه کسب و کارهای متوسط
T 2.500 یکبار
  • 5 گیگابایت هاست
  • ویرایش قالب
  • ورود اطلاعات

طراحی وب سایت فروشگاهی 

دمو های جذاب و پر طرفدار

قالبهای فروشگاهی

قالب فروشگاهی کد 1121

قالب فروشگاهی کد 1122

قالب فروشگاهی کد 1123

قالب فروشگاهی کد 1124

قالبهای آموزشگاه

قالب آموزشگاهی کد - 1125

قالب آموزشگاهی کد - 1126

قالب آموزشگاهی کد - 1127

قالب آموزشگاهی کد - 1128

قالبهای شرکتی و بازرگانی

قالب شرکتی خودرو - کد 1129

قالب شرکتی کارخانه - کد 1130

قالب بازرگانی و تجارت - کد 1131

قالب مبلمان و دکوراسیون کد -1132

قالب شرکتی حمل و نقل - کد 1133

قالب شرکتی ساخت و ساز کد -1134